Identifikacioni podaci

Naziv:

Apakom

Matični broj:

21605255

Adresa:

Rade Končara 27, 25230 Kula, Srbija

Poslovno ime:

Apakom doo Kula

PIB:

112089778

PAK:

436671

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Tekući račun:

340-1102736476, Erste banka

Email:

info@apakom.com

Osnivački akt

Identifikacioni podaci

Rešenje o usvajanju - APR

Želite da nas kontaktirate? Kliknite na dugme ispod