Identifikacioni podaci

Naziv:

Apakom


Poslovno ime:

Apakom doo Kula


Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću


Matični broj:

21605255


Poreski identifikacioni broj (PIB):

112089778


Tekući račun:

340-1102736476


Adresa:

Rade Končara 27, 25230 Kula, Srbija


Poštanski adresni kod (PAK):

436671


Email:

info@apakom.com


Telefon:

+381 60 483 88 83

Preuzmite PDF - 63.7kB:

Preuzmite PDF - 63.7kB:

Preuzmite PDF - 46.0kB:

Primajte vesti iz naše kompanije
Sva prava zadržana 2020. Apakom doo, MB: 21605255, Rade Končara 27, 25230 Kula, Srbija