Kako napraviti sajt – Kompletan vodič – od A do Š

Rubrika: Blog | Objavljeno: 28.05.2015.

Kako napraviti sajt? Pred Vama se nalazi kompletan vodič koji korak po korak opisuje sve što treba da znate o tome, sa dodatkom koji govori kako kreirati online prisustvo Vaše firme ili organizacije. Kako napraviti sajt? O čemu sve treba da razmišljate, kao i koje sve aktivnosti treba da sprovedete dok ne dođete do gotovog sajta?
Kako napraviti sajt – Kompletan vodič – od A do Š
Ilustracija / Foto: pixabay.com


Koji je redosled svih aktivnosti, uključujući prikupljanje građe i kreiranje strategije koja se odnosi na kvalitetno online prisustvo Vaše firme ili organizacije? Šta dalje kada se završi izrada web sajta? Treba li da vodite računa i o prisustvu na društvenim mrežama? Koliko često treba osvežavati web sajt?

Ovaj tekst je napisan kako bi vlasnicima firmi i predstavnicima organizacija olakšao sve pripreme i aktivnosti koje se odnose na izradu web sajtova. Kao što ćete ovde videti izrada web sajta nije jednostavna stvar, pod uslovom da želite do kraja profesionalan pristup, što je po našem mišljenju stvar obaveze, a ne mogućnosti. Današnji internet je veoma dinamičan i konstantno se usavršava. Zato je veoma bitno da dole navedene preporuke i savete zaista sprovedete u delo, jer samo tako možemo garantovati uspeh. Iako smo se potrudili da ovim člankom obuhvatimo sve elemente koji utiču na to kako napraviti sajt, moramo napomenuti da je priča još kompleksnija, te Vas savetujemo da ovaj članak koristite isključivo kao polaznu tačku za kreiranje Vašeg online prisustva. Idemo redom…

Kako napraviti sajt – Sadržaj

Upoznavanje sa delatnostima firme ili organizacije

Osnovna stvar kada se vrši izrada bilo kakvog propagandnog materijala, pa i web sajta jeste da onaj koji izrađuje taj materijal bude do kraja upućen u to čime se bavi firma ili organizacija. Svaka delatnost ima svoje specifičnosti, pa nije svejedno na koji način i u kom smeru će se izrađivati sajt, kao i kreiranje online identiteta.

Primera radi, potpuno je drugačiji marketinški pristup kod prehrambene industrije, kod agencija za nekretnine ili kod firmi koje se bave metalurškim procesima i proizvodnjom.

Kako napraviti sajt – Upoznavanje sa delatnostima firme ili organizacije
Kako napraviti sajt – sve počinje upoznavanjem sa delatnostima firme ili organizacije


Prvi utisak koji formiraju posetioci sajta, često je od presudnog značaja. Oni na Vaš sajt dolaze unapred očekujući ono zbog čega su i vršili pretragu ili prosto kliknuli na naslovnu fotografiju ili opis negde na društvenim mrežama. Zato je bitno da taj prvi utisak bude upravo ono što Vaši posetioci očekuju.

Svi elementi grafičkog interfejsa, kao i sam koncept web sajta treba da budu prilagođeni Vašem poslovnom specifikumu. Zato je veoma bitno da osoba ili tim koji Vam izrađuje sajt budu do kraja upućeni u sve ono što je bitno za poslovanje Vaše firme ili organizacije.

Analiza prisustva konkurentskih firmi ili organizacija na webu

Obavezan korak bez kojeg nije moguće napraviti kvalitetan sajt podrazumeva analizu web prisustva konkurentskih firmi ili organizacija. Ova analiza podrazumeva kako „skeniranje“ pojedinačnih sajtova i naloga na društvenim mrežama, tako i sve ostale vidove internet kampanja koje Vaša konkurencija eventualno primenjuje.

Ono što treba da bude predmet Vaše detaljne analize jesu sve one stranice koje su posebno istaknute, kao i sve ono što konkurentske sajtove izdvaja od drugih sajtova u branši. Obratite pažnju i na njihove pozicije u okviru Google pretrage i pokušajte da ustanovite zašto su (ako su) visoko rangirani. Potrebno je takođe analizirati kompletnu građu, tj. sadržaj koji se nalazi na njihovom web sajtu. Što se društvenih mreža tiče, potrebno je utvrditi intenzitet objavljivanja, kao i kvalitet samog sadržaja koji se objavljuje na njihovim profilima/stranicama.

Kako napraviti sajt – Analiza konkurencije
Kako napraviti sajt – Analiza konkurentskih sajtova je jedan od prvih koraka od kojih treba da krenete


Nije loša praksa da na kraju analize kreirate uporednu listu koja treba da sadrži sva ona zapažanja koja su uočena u toku analize web prisustva konkurentskih firmi ili organizacija. Uvek je dobro učiti od najboljih, a najčešće i nema potrebe za „izmišljanjem tople vode“. Ako uporedite samo desetak web sajtova najboljih u branši, imaćete dobar uvid to na koji način je predstavljeno njihovo poslovanje.

Uvek se trudite da sam koncept, kao i strategiju unapredite za najmanje jedan korak dalje u odnosu na konkurenciju. To je jedini recept koji Vam može garantovati uspeh!

Definisanje ciljne grupe posetilaca i pristupa za izradu web sajta

Na osnovu gore opisane, a sprovedene analize, kao i na osnovu poslovanja tj. delatnosti firme ili organizacije potrebno je definisati najbolji mogući pristup kako napraviti sajt, kao i buduću strategiju i koncept prisustva na društvenim mrežama. Zato je od ključnog značaja da Vaš menadžment „pretrese“ sve mogućnosti i opcije koje su već prisutne na konkurentskim sajtovima, ali i da svojim predlozima dodatno unaprede koncept i strategiju Vašeg budućeg internet marketinga.

Kako napraviti sajt - Ciljna grupa posetilaca
Kako napraviti sajt – Svi Vaši napori bi trebali biti usmereni ka privlačenju ciljne grupe posetilaca


Poseban akcenat treba staviti na ono što bi trebala biti Vaša ciljna grupa posetilaca, ili prosto rečeno za koga se pravi sajt i zbog čega? Uzmimo za primer prehrambenu industriju koja može imati sopstvenu proizvodnju, ali i distributivnu mrežu. Tu se dakle nameće sledeće pitanje: da li je prioritetna delatnost sama proizvodnja ili pak distribucija gotovih proizvoda? U prvom slučaju bi najlogičniji pristup bio prezentovanje samih proizvodnih procesa, kao i svih specifičnosti Vaše proizvodnje, dok bi u drugom slučaju strategija mogla biti da u što lepšem svetlu predstavite gotove proizvode, a sve sa ciljem pridobijanja što većeg broja potencijalnih potrošača. Ova dva pristupa su jedan nasuprot drugom potpuno različiti! Naravno, moguće je istovremeno zadovoljiti potrebe obe ciljne grupe posetilaca, ali u tom slučaju izrada web sajta mora biti potpuno uravnotežena, a sam koncept dovoljno jednostavan da svim posetiocima omogući što lakše i brže snalaženje na web sajtu.

Bez definisanja gore navedenog pristupa, kao i ciljne grupe posetilaca ne bi trebalo da kreće sama izrada web sajta, jer bi se moglo desiti da sajt ode u potpunom pogrešnom smeru, a to nikako ne bi bilo dobro za Vaše poslovanje.

Odabir CMS-a, tj. platforme koja će pokretati web sajt

Postoje različite platforme, tj. softverski paketi koji sa tehničke strane omogućuju izradu web sajta. U ovom delu želimo da pojasnimo koje su to platforme, kao i koje su im karakteristike.

Nekada je termin „izrada web sajta“ podrazumevao isključivo izradu html ili flash sajtova. Iako su html sajtovi potpuno prevaziđeni i tehnički nazadni, stoji činjenica da se veliki broj ovih sajtova i danas nalazi na internetu. S druge strane Flash i dalje ima neku svoju primenu, stoga ćemo mu ovde i posvetiti nekoliko rečenica.

Html je zapravo evoluirao u ono što se danas naziva CMS softver. Iza ove skraćenice stoji naziv „Content Management System“, tj. platforma za kreiranje sadržaja. Jedna od čestih zabluda je da se CMS platforme koriste isključivo za kreiranje informativnih sajtova. Istina je da se CMS paketi danas koriste za kreiranje bilo kakvih, tj. svih vrsta sajtova. Postoje open source i custom CMS-ovi.

Kako napraviti sajt - WordPress vs Drupal vs Joomla
Kako napraviti sajt – Odabir CMS-a je jedan od najbitnijih koraka


Open source CMS-ovi su oni koji su ujedno i najzastupljeniji na internetu. Potpuno su otvoreni i besplatni za korišćenje. Najpopularniji CMS-ovi današnjice su WordPress, Joomla i Drupal. Svaka od ove tri platforme ima neku svoju specifičnost, a o tome možete čitati na WebsiteSetup.org. Bilo koja od ove tri platforme je dovoljno dobra za to da se izradi web sajt. Sam odabir CMS-a je zapravo više stvar ličnog ukusa ili navike vašeg web developera. Zbog toga smatramo da je možda i najbolje da odluku o izboru CMS-a prepustite njemu. Ono što je zajedničko za sve open source CMS-ove jeste zajednica dizajnera i programera koji su kreirali veliki broj dodataka i tema (grafičkih okruženja), od kojih je velika većina potpuno besplatna. Čak i kada naiđete na bilo kakav problem u toku izrade web sajta, relativno lako možete da ga rešite jer je to sve negde opisano i objavljeno na internetu. Broj dodataka (pluginova) koje možete instalirati i primeniti na Vašem CMS-u se bukvalno meri u desetinama hiljada. Tako postoje dodaci za kreiranje online prodavnica, foruma, galerija slika, dodataka za multijezičku podršku, sistem za komentarisanje, online ankete, itd… Sama činjenica da open source CMS-ove koriste i CNN, Sony, Harvard, Bela kuća, Warner Bros, itd dovoljno govori o pouzdanosti i fleksibilnosti pomenutog softvera.

S druge strane, custom CMS-ovi su mnogo bezbednije, ali i mnogo skuplje rešenje koje uglavnom koriste veliki sistemi. Oni su bezbedni, ne zbog toga što su savršeni, već zbog toga što ih koristi mnogo manji broj korisnika, tj. sajtova, pa je samim tim i opasnost od bilo kakvih zloupotreba mnogo manja. Njihov najveći nedostatak je to što sve softverske nadogradnje moraju ručno da se napišu. Samim tim, ovakvi sajtovi su neuporedivo skuplji, a takođe i teži za održavanje.

I na kraju reč-dve o flash sajtovima, koji su svoju primenu našli pre svega kod prepoznatljivih brendova i multinacionalnih kompanija. Sajtovi izrađeni u flashu izgledaju mnogo lepše i atraktivnije. Poseduju mogućnost bogatih animacija, kao i izradu potpuno drugačijih, tj. unikatnih grafičkih okruženja. Ovaj pristup je dobar ako želite nešto sasvim drugačije, ali pročitajte i sledeće redove jer oni govori o nedostacima Flash sajtova. Pre svega, ovakvi sajtovi se jako teško održavaju. Izrada flash sajta traje mnogo duže, a samim tim su neuporedivo skuplji od open source CMS-ova. Međutim, ono što je najgore jeste činjenica da Google i svi ostali pretraživači „ne vole“ flash sajtove, tj. nisu u mogućnosti da indeksiraju sadržaj koji se nalazi na njima.

Zakup domena

Pre zakupa određenog web domena (imena sajta) ste izdefinisali strategiju, kao i ciljnu grupu posetilaca, što je osnova od koje kreće izrada web sajta i sve dalje aktivnosti. Prvu odluku koju treba da donesete jeste da li da zakupite domaći ili internacionalni domen, a to pre svega zavisi od publike kojoj želite da se predstavite. Ako ciljate isključivo na domaću publiku, onda bi logičan izbor bio .rs domen. Ako je u pitanju delatnost koju želite obavljati na internacionalnom nivou, onda je poželjno da to bude .com domen. Naravno, postoje različite varijacije koje se preporučuju u zavisnosti od delatnosti firme ili organizacije (.org, .net, .edu, itd…).

Dobar web domen je osnova za dalju nadogradnju Vaše internet promocije i zato je veoma bitno da izaberete najbolje moguće ime. Ako je u pitanju prezentacija određenog brenda, onda je poželjno da domen nosi naziv tog brenda. Podrazumeva se da i samo preduzeće u određenim slučajevima može da bude brend. Ako Vam nije preterano bitno da naziv domena bude ime Vaše firme ili organizacije, onda je najbolji mogući pristup da domen nosi naziv Vaše delatnosti (na pr. digitalnastampa.rs, izradasajtova.com, limarskiradovi.rs, itd…) //nazivi navedenih domena su navedeni potpuno nasumično//

Kako napraviti sajt - Ekstenzije web domena
Kako napraviti sajt – Izbor web domena je prvi i osnovni element Vašeg identiteta na internetu


Ovde možete proveriti da li je ime domena slobodno za registraciju: RNIDS (domaći domeni), register.com (internacionalni domeni).

Pa ipak, savetujemo Vas da registraciju domena odradite uz konsultacije sa licem koje ste angažovali za izradu web sajta, jer nije svejedno preko kog registranta ćete zakupiti domen. Postoji mogućnost da Vaš sajt mora biti hostovan na serverima specijalne namene, tj. da deljeni hosting ne zadovoljava Vaše potrebe, a moguće je i da sam web developer ima sopstveni server na kome je sve optimizovano i podešeno po pitanjima bezbednosti, brzine i stabilnosti, pa bi to ujedno bilo i najbolje rešenje za hostovanje Vašeg web sajta. Određeni registranti ne dozvoljavaju preusmeravanje domena na druge hosting servere. Zato je najbolje da sve ove detalje proverite sa web developerom pre nego što pristupite registraciji web domena.

Obratite pažnju i na to da domen bude registrovan na Vas ili Vaše preduzeće. Nema apsolutno nikakve potrebe, niti bi to bila dobra praksa, da web domen bude registrovan na ime Vašeg web developera ili čak internet provajdera. Tako dodatno komplikujete sve buduće izmene u vezi sa vlasništvom ili podešavanjem domena.

Zakup hostinga

Do sada ste već izdefinisali koncept izrade web sajta, kao i ciljnu grupu posetilaca, pa verujemo da tačno znate šta će Vaš budući sajt da sadrži. Procenom o veličini Vašeg budućeg sajta i odabirom CMS-a i web aplikacija bi trebalo da imate sve potrebne informacije od kojih zavise tehnički preduslovi i potrebe Vašeg budućeg hosting paketa. Takođe, gore smo Vas savetovali da odabir hosting paketa i provajdera prepustite svom web developeru, pa ćemo stoga ovde napisati samo ono što je osnovno i što smatramo da i Vi treba da znate.

Kao prvo, trebalo bi da znate (bar otprilike) koliko poseta bi Vaš sajt mogao da generiše. Ovu procenu bi mogao da Vam da i developer kome ste poverili izradu svog sajta. Verujemo da svaki iole iskusniji web developer na osnovu građe i konkurencije na webu može ugrubo da proceni eventualni broj poseta.

Odabir samog CMS-a, kao i web aplikacija koje ćete koristiti na neki način određuju standarde koje treba da ispunjava Vaš hosting paket. Pa ipak, ovo u velikoj većini slučajeva ne bi trebalo da predstavlja neki problem jer su današnji CMS-ovi i popularne web aplikacije na neki način i standardizovane. Posebnu pažnju treba da obratite samo u slučaju da se opredelite za neki atipičan pristup ili manje popularnu web aplikaciju.

Kako napraviti sajt - Web hosting

Jasno je da veoma teško možete precizno da procenite koliko prostora će biti potrebno za Vaš sajt. Jednostavniji web sajtovi uglavnom ne zauzimaju previše prostora, međutim oni koji se osvežavaju i unapređuju na dnevnom nivou mogu vremenom da zauzmu zaista mnogo prostora. Vaš developer svakako može da Vam kaže koliki je minimum prostora koji bi zadovoljio postavljanje i održavanje sajta. Pritom uzmite u obzir da Vaš hosting paket uvek treba da ima dovoljno prostora za kreiranje barem 2-3 rezervne kopije: znači ako web sajt sa kompletnom građom zauzima oko 1 GB prostora, onda bi bilo poželjno da Vaš hosting paket bude veličine 4-5 GB, jer treba da uzmete u obzir dalji razvoj sajta i web aplikacija, kao i kreiranje rezervnih kopija.

I na kraju, zaista je poželjno da izbegavate deljeni hosting, jer to nije dobro za bezbednost Vašeg sajta i podataka koje čuvate u svojoj bazi podataka. Sopstveni hosting jeste skuplji, ali Vam pruža komociju i sigurnost koju ne možete dobiti kupovinom jednostavnih „Mikro“ paketa kod komercijalnih internet provajdera.

Izrada koncepta navigacije i grafičkog interfejsa web sajta

Nevezano od vrste sajta, kao i od ciljne grupe posetilaca, postoji nepisano pravilo kojeg bi svako trebao da se pridržava, a to je da sajt po svom konceptu navigacije bude dovoljno jednostavan i informativan. Zato je od ključnog značaja da početna stranica zajedno sa navigacijom bude dovoljno jednostavna i intuitivna, kako bi posetioci u što kraćem vremenskom roku našli sve ono što ih zanima, tj. informacije zbog kojih su i došli na Vaš sajt.

Stoga bi bilo najbolje da unapred pripremljenu strategiju stavite na papir, pa da odredite listu prioriteta, a onda je i pretočite u koncept navigacije web sajta. Ovo naravno ne podrazumeva samo sistem menija, već i widgeta (modula) koje ćete postaviti na određene pozicije, a sve u cilju bržeg i jednostavnijeg snalaženja na web sajtu.

Kako napraviti sajt - Navigacioni meni
Kako napraviti sajt – Kvalitetna i jednostavna navigacija je jedan od ključnih elemenata Vašeg grafičkog interfejsa


Što se tiče grafičkog interfejsa, on pre svega zavisi od Vaše delatnosti. Još preciznije, ciljna grupa posetilaca je ta od koje bi trebalo da zavisi da li će izrada web sajta i samog interfejsa otići u ovom ili onom pravcu. Da li će Vaši posetioci biti žene ili muškarci, poslovni saradnici ili potrošači, mlađi ili stariji ljudi, itd… Razmišljajte o tome, a naravno pogledajte i kako su drugi radili slične sajtove, pa nađite neku sredinu. Izrada kvalitetnog web sajta je često stvar kompromisa.

Veoma je bitno da sam grafički interfejs, kao i navigacioni koncept budu jednostavni i što prihvatljiviji za što veći broj Vaših posetilaca.

Analiza ključnih reči – Google Keyword Planner

Najbolji mogući pristup i pre samog prikupljanja građe, kao i njene optimizacije i ubacivanja na sajt bio bi da prvo pogledate kakvi su rezultati pretrage za određene ključne reči, kao i njihov prosečni obim Google pretrage. Alatka koju ćete ovde koristiti jeste Google Keyword Planner. On pruža potpuni uvid u to kakav je obim pretrage za određene ključne reči, a takođe Vam daje i predloge novih ključnih reči koje biste mogli da koristite na svom sajtu.

Kako napraviti sajt - Google Keyword Planner
Kako napraviti sajt – Kvalitetna web strategija nije moguća bez upotrebe Google Keyword Plannera


Nije svejedno kako ćete koncipirati sopstveni sajt, a takođe ni kakav sadržaj će se nalaziti na njemu. Vaš primarni cilj treba da bude da na sajt dovedete unapred definisanu ciljnu grupu posetilaca. Ako je konkurencija za željene ključne reči velika, to onda neće biti nimalo lako! Uvek imajte na umu i sledeće: ljudi internet pretražuju na različite načine. Da pojasnimo: neko uvek koristi jednu te istu ključnu reč kako bi došao do određenog sadržaja, dok drugi ljudi koriste dijametralno suprotne ključne reči i termine za pretragu. Upravo zbog toga je stvar dobre prakse da se provere sve prihvatljive ključne reči i njihove varijacije kroz Google Keyword Planner, pa da se onda nađe najbolje rešenje za dovođenje ciljne grupe posetilaca na Vaš novi sajt. Ovo je dakle stvar koncepta i strategije bez koje ne treba započeti izradu web sajta. Kod kreiranja strategije i odabira ključnih reči treba da postupate sa velikim oprezom, jer Vam nije u interesu privlačenje pogrešne grupe posetilaca.

Naša preporuka glasi da nakon definisanja najboljih mogućih ključnih reči kompletan sadržaj svih stranica na Vašem sajtu koncipirate i gradite „oko“ tih ključnih reči. To svakako nije lak pristup, ali budite sigurni da će Vam doneti višestruku korist u vidu posećenosti, a onda i promocije Vaše firme ili preduzeća.

Prikupljanje građe

Pod uslovom da je odrađen kompletan koncept i da je formirana čeklista građe bez koje nije moguća ni sama izrada web sajta, može se pristupiti prikupljanju tekstova, slika i video snimaka, kao i svega ostalog što je neophodno za izradu. Na samom startu je potrebno reći i to da kompletna građa mora da bude kvalitetna, a pre svega i autentična.

Svi tekstovi treba da budu kvalitetno napisani, u kontekstualnom i u gramatičkom smislu. Takođe je bitno da tekstovi budu pozitivni i afirmativni. Nepisano pravilo, a ujedno i preporuka glasi da bi sve Vaše delatnosti trebale biti pokrivene autorskim, tj. autentičnim tekstovima. Nemojte ih kopirati sa drugih sajtova! Takav pristup pre svega nije korektan prema konkurenciji, a takođe nije dobro ni za Vaš Google rejting, jer pretraživači „sankcionišu“, tj. snižavaju rejting svim onim sajtovima koji ne sadrže autorsku građu.

Kako napraviti sajt - Prikupljanje građe
Kako napraviti sajt – Prikupljanje građe je poslednji korak u toku priprema za izradu web sajta


Kreiranju slika i video zapisa pristupite sa najvećom mogućom pažnjom. Nije svejedno ko će i na koji način da napravi slike i video snimke koje ćete koristiti na samom sajtu. Najbolji mogući pristup bio bi da ovaj posao poverite profesionalcima, tj. fotografima i snimateljima. Oni naravno znaju na koji način treba podesiti fotografiju ili kadar kako bi postigli što bolji efekat. Dovoljno je da im date samo početne smernice, a oni će već odraditi posao kako treba.

Ako Vam zafali neka slika, nemojte je uzimati sa drugih sajtova, jer tako najčešće kršite tuđa autorska prava. Umesto toga pretražite neki od sajtova koji se bave hostovanjem besplatnih slika. Danas ih je zaista mnogo na internetu, a jedan od najboljih je Pixabay.

I na kraju, podrazumeva se da ćete sve slike hostovati kod sebe, a ne linkovati sa tuđih sajtova. Što se tiče video snimaka, preporučljivo je da ih držite na YouTube-u, gde bi trebali da otvorite sopstveni kanal. Ako Vam je bitna zaštita autorskih prava, onda u podnožju sajta jasno naznačite da je kompletna građa u Vašem vlasništvu, kao i da zadržavate sva prava.

Instalacija CMS-a i početna podešavanja

Ako ste ispoštovali sve gore navedene preporuke oko definisanja pristupa, pripreme građe, domena i hostinga, onda je vreme da se najzad realizuje i sama izrada web sajta.

Postoje dva različita pristupa u vezi sa instalacijom i podešavanjem CMS-a: prvi je da se izrada web sajta radi na lokalnoj mašini, dok drugi podrazumeva instalaciju na domen u okviru zakupljenog hosting paketa. Ključna razlika između ova dva pristupa se odnosi na bezbednost sajta. Ono što je instalirano na lokalnoj mašini je samo po sebi bezbednije (pod uslovom da je lokalna mašina dobro obezbeđena i čista od virusa/trojanaca/keyloggera/malware-a). Kod prebacivanja gotovog sajta sa lokalne mašine na web domen takođe može doći do određenih problema. Zato je preporučljivo da verzija PHP-a na obe strane (na lokalnoj mašini i na domenu) bude identična. To isto pravilo se odnosi i na podešavanja web servera. Kod WordPressa je prisutan i problem relativnih putanja koji se javlja kod prebacivanja sajta sa lokala na domen. S druge strane, CMS možete odmah da instalirate i na unapred pripremljeni domen i hosting. Ovaj pristup ne mora biti manje bezbedan, pod uslovom da sajt u potpunosti zaštitite odmah nakon instalacije. Naša preporuka je ovaj drugi pristup, tj. instalacija CMS-a na već zakupljeni domen.

Kako napraviti sajt - Podešavanje CMS-a

Dakle, nakon instalacije CMS-a je potrebno ODMAH i u potpunosti obezbediti web sajt. Svi CMS-ovi su različiti po tom pitanju i imaju svoje procedure koje se tiču obezbeđenja sajta. O tome kako se obezbeđuje Joomla smo već pisali, dok je članak koji se odnosi na bezbednost WordPressa trenutno u pripremi. U svakom slučaju, potrebno je primeniti sva bezbednosna podešavanja, bez obzira da li je sajt vidljiv svim korisnicima ili ne.

Što se tiče instalacije dodataka i tema, to možete učiniti odmah nakon postavljanja i obezbeđivanja CMS-a. Ono što je bitno jeste da strogo vodite računa o tome da na live verziju sajta uvek instalirate samo proverene dodatke i teme. Za sve ostalo što nije do kraja provereno, koristite lokalni test server. Mnogi korisnici bespotrebno rizikuju skidajući plaćene dodatke ili teme na crno, što je razume se protivzakonito, a uz to je i veliki bezbednosni rizik. Ovako skinuti dodaci i teme često imaju integrisane kodove koji kasnije mogu da dovedu do zloupotrebe ili čak preuzimanja Vašeg web sajta ili kompletnog servera.

Postoji jako veliki broj potpuno otvorenih i besplatnih tema i dodataka. Tačno je da se najkvalitetnije teme i dodaci plaćaju, ali se takođe postavlja pitanje da li su Vam oni uopšte i potrebni. Obzirom da postoji na desetine hiljada različitih dodataka, malo je verovatno da će Vam trebati baš neki koji se plaća. S druge strane, profesionalne teme zaista preporučujemo, jer one na neki način pružaju dodatnu funkcionalnost, ali i corporate izgled Vašeg sajta. Najkvalitetnije teme se mogu naći na ThemeForestu i to po ceni do 58 USD. Ako uzmete u obzir da Vas izrada web sajta košta mnogo više od sume koja Vam je potrebna za kupovinu profesionalne teme (što je u suštini jednokratan trošak), jasno je da ta mala investicija donosi mnogo više od svega onoga što se nalazi „ispod haube“ Vašeg sajta ili što je rezultat dugotrajnog rada Vašeg web developera. Zaista preporučujemo ovakav pristup.

Ubacivanje građe i SEO optimizacija

Ako ste koncipirali strategiju sopstvenog online prisustva i ako ste u međuvremenu prikupili slike i tekstove, onda je vreme da ih pretočite u građu, tj. u formu sadržaja na Vašem sajtu. Uporedo ćete optimizovati sve stranice, tj. kompletnu web lokaciju tako da bude što bolje pozicionirana na Google pretrazi.

Kako napraviti sajt - SEO optimizacija
Kako napraviti sajt – Dobra pozicija u okviru Google pretrage najčešće nije moguća bez kvalitetne SEO optimizacije. Vodite računa o tome na koji način ubacujete građu.


Svaka pojedinačna stranica je bitna! Zato je nužno da sve vreme vodite računa o tome da građa koju ubacujete na sajt bude što bolje optimizovana za Google i ostale pretraživače. Istok Pavlović je napisao blog o tome kako se radi kvalitetna SEO optimizacija. Ako želite da Vaš sajt bude optimizovan za Google, onda je od ključnog značaja da ispratite sve SEO preporuke. One se najčešće odnose na to kako se formatiraju meta tagovi uključujući title, description, url, zatim body text, kao i prisustvo naslova, podnaslova, linkova, slika, itd…

Pa ipak, sve te „cake“ koje se odnose na kvalitetnu SEO optimizaciju ne znače ništa ako nemate kvalitetan sadržaj na svom sajtu. Ako se na njemu ne nalazi dovoljno sadržaja, onda teško da možete imati dobru poziciju na Google pretrazi, pogotovo ako imate veliku konkurenciju na webu.

Priča o kvalitetnoj SEO optimizaciji jeste priča o detaljima. To nije nešto što se odradi samo jednom, već proces koji treba da traje dok god je Vaš sajt na internetu. Stoga je možda najbolji pristup da za potrebe SEO optimizacije angažujete profesionalce koji će se posvetiti sadržaju web sajta i raditi na tome da unaprede Vaš Google rejting.

Kada je reč o multimedijalnom sadržaju, pre svega o slikama i video snimcima, podrazumeva se da i on treba da prođe kroz filter SEO optimizacije. Takođe je potrebno da multimedijalni sadržaj bude optimizovan u smislu veličine i brzine učitavanja. Ovo se postiže upotrebom određenih formata koji garantuju kvalitetnu multimedijalnu kompresiju, ali i standardizacijom kompletne građe koju ubacujete na web sajt.

Održavanje web sajta

Od momenta kada završite i postavite sajt kreće nova faza razvoja Vašeg sajta, a ona podrazumeva održavanje sajta i njegovo konstantno usavršavanje. Postoji jedno istraživanje koje kaže da ako posetilac vidi da sajt nije ažuran, da se on više nikada neće vratiti na njega. S druge strane, to isto istraživanje kaže da se mogućnost konverzije ili sklapanja poslovnog dogovora u najvećem broju slučajeva dešava kod ponovnog vraćanja posetilaca na web sajt. Dakle, potrebno je da atraktivnim sadržajem posetioce dovoljno zaintrigirate, kako bi se oni ponovo vratili na Vaš sajt.

Kako napraviti sajt - Osvežavanje web sajta
Osvežite svoj sajt s vremena na vreme. Jedino tako možete očekivati da Vam se posetioci ponovo vrate.

Mi dakle predlažemo sledeći pristup, sa kojim treba da krenete čim se završi izrada web sajta. Kao prvo, sajt mora da bude ažuran! Statične stranice na kojima se nalaze Vaši osnovni podaci moraju da budu precizne u svim najmanjim pojedinostima. Sve novosti u vezi sa poslovanjem Vaše firme ili organizacije treba da budu prezentovane i vidljive negde na naslovnoj stranici web sajta. Vodite računa o SEO optimizaciji, ali i o prisustvu na društvenim mrežama.

Ako nemate vremena da se aktivno bavite kvalitetnim ažuriranjem web sajta, onda je najbolje da angažujete profesionalca koji će taj posao raditi kako treba. Redovno ažuriranje web sajta takođe ostavlja i utisak konstantnog usavršavanja Vaših delatnosti, a verujte da posetioci i Vaši klijenti to jasno vide, te da će takav pristup znati da vrednuju na pravi način.

Marketing i društvene mreže

U današnje vreme je jednako bitno biti prisutan na društvenim mrežama, koliko i imati kvalitetan web sajt. Možete imati najbolji sajt na svetu, ali ako niste prisutni na društvenim mrežama, onda to sve ne vredi ništa, jer ćete imati mnogo manji domet i posećenost web sajta od Vaše konkurencije.

Zapravo, treba težiti tome da se što veći broj posetilaca sa društvenih mreža dovodi direktno na web sajt. Sasvim je logično da je koncept Vašeg poslovanja najbolje predstavljen na Vašem sajtu. Na njemu se nalaze svi podaci o Vama i Vašoj firmi ili organizaciji, a takođe i kontakt forma preko koje posetioci mogu lako da Vas kontaktiraju. Tako gledajući, sve ono što je postavljeno na Vašim profilima, tj. društvenim mrežama – možemo posmatrati kao svojevrsne mamce koji imaju za cilj da unapred određenu grupu posetilaca samo dovedu do Vašeg sajta.

Kako napraviti sajt - Društvene mreže - Social Marketing

Kako definisati prisustvo na društvenim mrežama je veoma kompleksna priča. Ona svakako počinje od odabira društvenih mreža na kojima želite da izgradite svoje prisustvo. Pritom treba da vodite računa o nameni društvene mreže, načinu i mogućnostima Vaše promocije, kao i o pojedinačnim potrebama posetilaca koji spadaju u Vašu ciljnu grupu. Svaka društvena mreža je specifična na svoj način, a samim tim se razlikuju i tehnike objavljivanja, kao i preporučene strategije za internet marketing.

Bez preteranog kalkulisanja Vas savetujemo da se potrudite oko Facebook i Twitter marketinga. To su dve najveće društvene mreže, a takođe i najznačajnije za bilo koji posao ili delatnost. Pored ove dve društvene mreže valja razmotriti i mogućnost promocije na Google+, Instagramu, Pinterestu, LinkedInu, itd…

Ono što je zajedničko za sve navedene društvene mreže jeste da one u većini slučajeva poseduju algoritme koji nagrađuju kvalitetan sadržaj. Ono što je neprihvatljivo za bilo koju društvenu mrežu jeste da otvorite profil, a onda da ga zapustite i ne ažurirate.

Takav pristup odaje utisak površnosti, aljkavosti i neprofesionalizma. Razvijajte svoju mrežu i radite na tome da povećate broj onih pratilaca za koje smatrate da spadaju u Vašu ciljnu grupu. Takođe, vodite računa o tome da razvijate društvene interakcije sa svojim fanovima, jer ih na taj način dodatno animirate da se zainteresuju za Vaš posao ili delatnost. Broj interakcija takođe utiče i na rejting Vašeg profila ili stranice. Detaljnije o marketing strategijama možete pročitati na Post Planner Blogu.

Nakon svega gore navedenog ostaje samo da Vam postavimo pitanje: Da li želite da budete najbolji u branši i da se svojim web prisustvom izdvajate od svih konkurenata?

Ako je Vaš odgovor potvrdan, onda je gore navedeni pristup stvar obaveze, a ne mogućnosti. U uslovima današnjeg tržišta je borba za profit u stvari protkana detaljima. Svaki pojedinačni detalj može da utiče na Vaš poslovni uspeh. Suština nije samo u tome da Vi analizirate svoju konkurenciju kako biste utvrdili zašto su toliko uspešni. Neka oni analiziraju Vas! Neka Vaša misija bude da svakodnevno postavljate nove standarde. Internet je u današnje vreme moćna alatka – ali samo za one koji znaju kako da ga koriste. Vaše znanje je najbolja deviza, ali je potrebno da ga unapređujete. Ovaj članak je samo osnova. Produžite dalje…

Srećno!